Fagdag: Barnepalliasjon og sjeldne diagnoser

Opptak fra fagkurset: https://vimeo.com/722892803

 

Fredag 10. juni inviterer Leve NÅ i samarbeid med Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser til det digitale fagkurset “Barnepalliasjon og sjeldne diagnoser”.

Målgruppe
Dette fagkurset er rettet mot tjenesteytere og fagpersoner som i sitt arbeide møter barn med sjeldne diagnoser som kan være livstruende eller medføre et livsbegrensende forløp, som for eksempel alvorlig progredierende tilstander, eller tilstander hvor symptomene gir komplekse medisinske behov. Kurset kan også være aktuelt for fagpersoner i spesialisthelsetjenesten. Pårørende kan også melde seg på dette fagkurset.

Innhold på fagkurset
Vi ønsker å gi økt kunnskap til dere som arbeider med barn med sjeldne diagnoser med behov for palliasjon og barnas familier. Du kan lese mer om tema denne dagen i programmet. 
Her finner du program for fagkurset.  

Praktisk informasjon om fagkurset
Du kan melde deg på digital deltakelse frem til kurset starter. Deltakelse er gratis. Du deltar via oppkoblingslenke som du får tilsendt på e-post, etter at du har meldt deg på i skjemaet via Frambus nettside i påmeldingen under. Har du spørsmål om fagkurset kan du også kontakte oss på e-post, eller ringe oss på telefon 64 85 60 00. 

Dato

10 jun 2022
Utløpt!

Tid

09:00 - 15:00
Kategori

Arrangør

Leve NÅ
Leve NÅ
E-post
levenaa@frambu.no
Nettsted
http://www.levenaa.no

Andre Arrangører

Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser
Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser
E-post
info@frambu.no
Nettsted
http://www.frambu.no