Assistent og barn utendørs

Familieopphold Leve NÅ: 08.- 13. sep. 2024

Fra søndag 8. til fredag 13. september 2024 arrangerer vi familieopphold på Frambu senter for familier med barn/ungdom med livstruende og livsbegrensende tilstander. 

Søknadsfristen er 3. juni 2024. 

Søkere vil bli kontaktet pr. telefon i forkant av oppholdet.

Tilbudet er for barnet, foreldrene og søsken. Dersom familien ønsker det er det mulighet for å ha med seg besteforeldre og andre nære støttepersoner/tjenesteytere. De som har deltatt på familieopphold tidligere kan gjerne søke om nytt opphold, men nye familier vil prioriteres dersom vi har mange søkere.

Det blir utarbeidet eget program for barna og foreldrene, og for besteforeldre og tjenesteytere som deltar. Programmene utarbeides på bakgrunn av familienes behov, og tilbudet legger vekt på informasjon, samtaler og aktivitet, men også ro, avveksling og avlastning.
Barna og foreldrene får tilbud om samtaler, både individuelt og i grupper. Samtalene bygger på et validert samtaleverktøy som har til hensikt å styrke kommunikasjonen i familien, både mellom barnet med diagnose, søsken og foreldre.

 

Det legges også til rette for samarbeidsmøter med foreldre, relevante tjenesteytere og Leve NÅ både før, under og i etterkant av oppholdet. Dette for å sikre at tilbudet forankres lokalt. Foreldre må gi samtykke til erfaringsutveksling med andre fagpersoner og møtene arrangeres på plattformer som ivaretar personvernet.

Etter oppholdet utarbeides en sluttrapport som oppsummerer hva som har vært viktig for familien, samt Leve NÅ enhetens vurderinger og eventuelle avtaler som har blitt gjort mellom foreldrene, enheten og lokale instanser.

 

Søknadsskjema og programinnhold

Individuelle program vil ligge i familienes velkomstmapper som deles ut ved ankomst.

SØKNADSSKJEMA FOR FAMILIEN
Familiene kan selv søke, men er det første gang man søker om en tjeneste fra Leve NÅ, må det legges ved en henvisning/underskrift fra lege, samt diagnosebekreftelse. Besteforeldre kan søkes inn av familien på samme søknadsskjema, men vi oppfordrer til at søknadsskjema for støttepersoner benyttes, da det er mer utfyllende.

Merk at det er et er eget påmeldingsskjema for medfølgende støttepersoner/tjenesteytere/besteforeldre

Send gjerne inn via Digipost, eventuelt med vanlig postgang hvis du søker i god tid før fristen.

 

Medfølgende støttepersoner

Barn og unge som kommer på familieopphold hos Leve NÅ får tilbud i Frambus barnehage og skole mellom kl. 09.00 og 15.00. Dette gjelder også søsken, til og med ungdomsskolealder. På grunn av sammensatte medisinske behov og/eller kommunikasjonsutfordringer har barna stort behov for ha kjente personer rundt seg gjennom dagen.

Vi anbefaler derfor at barnet får ha med seg den/de støttepersonen(e) som til daglig følger barnet i barnehage og skole hjemme. Dette vil gjøre oppholdet trygt for barnet og foreldrene, slik at barnet i størst mulig grad kan delta i lek og aktivitet med andre barn.
Besteforeldre kan også bli med som støttepersoner, og/eller ha eget programtilbud (spesifiseres i søknaden).

Medfølgende støttepersoner vil, gjennom å bistå barnet i Frambus barnehage/skole, få veiledning i tilrettelegging for deltagelse og meningsfulle aktiviteter. Gjennom uka legges det også til rette for at støttepersonene får samtale med Leve NÅ sine fagpersoner, og dele kunnskap og erfaringer med andre tjenesteytere.

PÅMELDING FOR MEDFØLGENDE STØTTEPERSONER
Det er ønskelig at støttepersoner søker samtidig med familiene, slik at vi får oversikt over hvem som har behov for overnatting og ev. dietter/allergier i god tid. Ta kontakt med oss dersom det er spørsmål rundt dette.

 

Hva koster det å delta?

Deltakelse, overnatting og måltider på Frambu senter er gratis for familiene og medfølgende støttepersoner. Foreldre må ta opp med henvisende lege muligheten for å få dekket reiseutgifter og tapt arbeidsfortjeneste, fra henholdsvis Pasientreiser og NAV.

Dersom det viser seg at Pasientreiser ikke dekker reiseutgifter har dere mulighet til å  søke om et reisetilskudd fra Leve NÅ.  Søknad må sendes til Leve NÅ innen én uke etter gjennomført opphold.

Her kan du se bilder og lese mer om fasilitetene på Frambu senter.

-med forbehold om endringer

Har du spørsmål om oppholdet? 

Ankomst er fra etter kl. 16.00 på søndag 8. september. Dersom dere ikke kan komme søndag, må vi få beskjed i god tid før oppholdet.
Ta gjerne kontakt med oss på e-post eller telefon:
Telefon: 64 85 60 00
E-post: levenaa@frambu.no

 • 00

  dager

 • 00

  timer

 • 00

  minutter

 • 00

  sekunder

Dato

08 - 13 sep 2024

Tid

Hele dagen

Mer info

Søknadsskjema

Sted

Leve NÅ - Stiftelsen Frambu
Leve NÅ - Stiftelsen Frambu
Sandbakkveien 18, 1404 Siggerud
Kategori

Arrangør

Leve NÅ
Leve NÅ
E-post
levenaa@frambu.no
Nettsted
http://www.levenaa.no
Søknadsskjema