Familieopphold Leve NÅ: 10.-14. jun. 2024

Fra 10. til 14. juni 2024 arrangerer vi femdagers opphold på Frambu senter for familier med barn/ungdom med livstruende og livsbegrensende tilstander. Vi oppfordrer til ankomst etter kl. 16.00 på søndag 9. juni for de som har anledning til det. 

Søknadsfristen er 15. mars 2024.

Søkere vil bli kontaktet pr. telefon i forkant av oppholdet.  

Dette tilbudet er for barnet og pårørende, inkludert søsken, samt deres nære støttepersoner/tjenesteytere. Oppholdet gir familien mulighet til å møte andre i samme situasjon og til å adressere konkrete problemstillinger som er viktige for dem. Leve NÅ tar kontakt med familiene i forkant av oppholdet. Tilbudet legger vekt på informasjon, samtaler og aktivitet -men også ro, avveksling og avlastning.

Det legges også til rette for samarbeidsmøter med foreldre, relevante tjenesteytere og Leve NÅ både før, under og i etterkant av oppholdet. Dette for å sikre at tilbudet forankres lokalt. Foreldre må gi samtykke til erfaringsutveksling med andre fagpersoner og møtene arrangeres på plattformer som ivaretar personvernet.

Etter oppholdet utarbeides en sluttrapport som oppsummerer hva som har vært viktig for familien, samt Leve NÅ enhetens vurderinger og eventuelle avtaler som har blitt gjort mellom foreldrene, enheten og lokale instanser.

 

Søknadsskjema og programinnhold

Individuelle program vil ligge i familienes velkomstmapper som deles ut ved ankomst.

SØKNADSSKJEMA FOR FAMILIEN
Familiene kan selv søke, men er det første gang man søker om en tjeneste fra Leve NÅ, må det legges ved en henvisning/underskrift fra lege, samt diagnosebekreftelse.
Merk at det er et er eget påmeldingsskjema for medfølgende støttepersoner/tjenesteytere

Send gjerne inn via Digipost, eventuelt med vanlig postgang hvis du søker i god tid før fristen. 

 

Medfølgende støttepersoner

Barn og unge som kommer på familieopphold hos Leve NÅ får tilbud i Frambus barnehage og skole mellom kl. 09.00 og 15.00. Dette gjelder også søsken, til og med ungdomsskolealder. På grunn av sammensatte medisinske behov og/eller kommunikasjonsutfordringer har barna stort behov for ha kjente personer rundt seg gjennom dagen.

Vi anbefaler derfor at barnet får ha med seg den/de støttepersonen(e) som til daglig følger barnet i barnehage og skole hjemme. Dette vil gjøre oppholdet trygt for barnet og foreldrene, slik at barnet i størst mulig grad kan delta i lek og aktivitet med andre barn.
Besteforeldre kan også bli med som støttepersoner. Det er ønskelig at påmeldingsskjema for støttepersoner også benyttes av besteforeldre.

Medfølgende støttepersoner vil, gjennom å bistå barnet i Frambus barnehage/skole, få veiledning i tilrettelegging for deltagelse og meningsfulle aktiviteter. Gjennom uka legges det også til rette for at støttepersonene får samtale med Leve NÅ sine fagpersoner, og dele kunnskap og erfaringer med andre tjenesteytere.

PÅMELDING FOR MEDFØLGENDE STØTTEPERSONER
Det er ønskelig at støttepersoner søker samtidig med familiene, slik at vi får oversikt over hvem som har behov for overnatting og ev. dietter/allergier i god tid. Ta kontakt med oss dersom det er spørsmål rundt dette.

 

Hva koster det å delta?

Deltakelse, overnatting og måltider på Frambu senter er gratis for familiene og medfølgende støttepersoner. Foreldre må ta opp med henvisende lege muligheten for å få dekket reiseutgifter og tapt arbeidsfortjeneste, fra henholdsvis Pasientreiser og NAV.

Dersom det viser seg at Pasientreiser ikke dekker reiseutgifter har dere mulighet til å  søke om et reisetilskudd fra Leve NÅ.  Søknad må sendes til Leve NÅ innen én uke etter gjennomført opphold.

Her kan du se bilder og lese mer om fasilitetene på Frambu senter.

-med forbehold om endringer

Har du spørsmål om oppholdet? 

Ta gjerne kontakt med oss på e-post eller telefon:
Telefon: 64 85 60 00
E-post: levenaa@frambu.no

 

 • 00

  dager

 • 00

  timer

 • 00

  minutter

 • 00

  sekunder

Dato

jun 10 - 14 2024

Tid

All Day

Mer info

Søknadsskjema
Leve NÅ - Stiftelsen Frambu

Sted

Leve NÅ - Stiftelsen Frambu
Sandbakkveien 18, 1404 Siggerud
Kategori
Leve NÅ

Arrangør

Leve NÅ
E-post
levenaa@frambu.no
Nettsted
http://www.levenaa.no
Søknadsskjema