Familie i robåt på Setertjern

Helgesamling for familier som har mistet barn: 20.-22. okt. 2023

Fra 20. til 22. oktober 2023 arrangerer Leve NÅ helgesamling for familier som har mistet barn.

Søknadsfrist: 10. september 2023.

Minnefilm fra oppholdet:

Å miste et barn er en smertefull opplevelse. Foreldre føler sterk sorg og for mange oppleves den nye hverdagen vanskelig. Noen blir mer sårbare i sosiale sammenhenger eller de føler de mister viktige sosiale arenaer. Andre foreldre forteller at de er redde for at barnet skal bli glemt. De fleste har et sterkt behov for å snakke om barnet, langt utover det omgivelsene oftest forstår. Mange føler identiteten blir endret. Å få hjelp til å sortere og forstå egne følelser og utfordringer i hverdagen synes mange er en støtte. Å treffe andre og samtidig utveksle erfaring kan være en hjelp. Sorgen etter et dødsfall er noe som er felles i en familie, men hvordan reaksjonene er og hva som er vondt for den enkelte i familien kan være ulikt.

En helg i året arrangerer Leve NÅ  en samling på Frambu senter for familier som har mistet barn som var i målgruppen til Leve NÅ.  Tilbudet inkluderer også familier som mistet barnet sitt etter fylte 18 år.

Samlingen gir familien mulighet til å møte andre i samme situasjon og få kunnskap om sorgreaksjoner og mestringsstrategier. Det vil bli lagt vekt på informasjon, samtaler, fellesskap, aktiviteter og ro.

Program

I tillegg til forelesninger og samtaler i grupper, vil det være aktiviteter både for barn, unge og voksne.

Her kan du se program for helgesamlingen (pr. oktober 2023).

 

Hvordan delta og hva koster det?

Familier som ønsker å delta kan selv søke ved å sende inn søknad om helgesamling.

Deltakelse, overnatting og måltider på Frambu senter er gratis for søsken og foresatte.
Dessverre dekker ikke Pasientreiser reiseutgifter til møter/arrangement for etterlatte. Personer som skal delta på helgesamlingen kan imidlertid søke om et reisetilskudd fra Leve NÅ. Dette gjelder familier som har reiseutgifter som overstiger totalt 1500,- for reise til/fra Frambu senter. Det er mulig å søke om et reisetilskudd på opp til 2500,- pr. familiemedlem (søsken og foresatte). -med forbehold om endringer.
Søknad må sendes til Leve NÅ innen én uke etter gjennomført opphold.

Har du spørsmål om oppholdet? 

Kontakt oss på e-post eller telefon:
Telefon: 64 85 60 00
E-post: levenaa@frambu.no

Ta gjerne kontakt med oss dersom du lurer om helgesamlingen passer for deg eller dere!

Dato

20 - 22 okt 2023
Utløpt!

Tid

Hele dagen

Sted

Leve NÅ - Stiftelsen Frambu
Leve NÅ - Stiftelsen Frambu
Sandbakkveien 18, 1404 Siggerud
Kategori

Arrangør

Leve NÅ
Leve NÅ
E-post
levenaa@frambu.no
Nettsted
http://www.levenaa.no