Familieopphold Leve NÅ: 11.-15. sep. 2023

Fra 11. til 15. september 2023 arrangerer vi femdagers opphold på Frambu senter for familier med barn/ungdom med livstruende og livsbegrensende tilstander.

Søknadsfrist: 11. august 2023 (oppholdet er nå fulltegnet)

Dette tilbudet er for barnet og pårørende, inkludert søsken, samt deres nære støttepersoner/tjenesteytere.

Minnefilm fra oppholdet:

 

Oppholdet gir familien mulighet til å møte andre i samme situasjon og til å adressere konkrete problemstillinger som er viktige for dem. Leve NÅ tar kontakt med familiene i forkant av oppholdet, slik at program for uken kan tilpasses den enkelte familie. Programmet disse dagene vil tilpasses basert på innhold i søknad og samtale i forkant. Tilbudet legger vekt på informasjon, samtaler og aktivitet -men også ro, avveksling og avlastning.

Det legges til rette for samarbeidsmøter med foreldre, relevante tjenesteytere og Leve NÅ både før, under og i etterkant av oppholdet. Dette for å sikre at tilbudet forankres lokalt. Det legges også til rette for erfaringsutveksling mellom fagpersoner (fysisk eller digitalt), for eksempel mellom leger, psykologer, fysioterapeuter, pedagoger, sykepleiere eller ergoterapeuter. Dette gir lokale tjenesteytere en mulighet til å dele kunnskap og erfaring og bygge faglige nettverk. Foreldre må gi samtykke til erfaringsutveksling med andre fagpersoner og møtene arrangeres på plattformer som ivaretar personvernet. Etter oppholdet utarbeides en sluttrapport som oppsummerer hva som har vært viktig for familien, samt Leve NÅ enhetens vurderinger og eventuelle avtaler som har blitt gjort mellom foreldrene, enheten og lokale instanser.

Det tas forbehold om at det kan bli endringer dersom få deltakere. Vi gjennomfører familieopphold når det er minimum tre eller flere familier som kan delta. Alle som søker vil få beskjed ved endringer/avlysning.

Program og søknadsskjema

Individuelle program for den enkelte familie vil ligge i velkomstmapper som deles ut ved ankomst.

SE FAMILIEPROGRAM for oppholdet.

 

SØKNADSSKJEMA FOR FAMILIEN  Søknadsfristen er 11. august og søknader behandles fortløpende.

Familiene kan selv søke ved å sende inn søknadsskjemaet, men er det første gang man søker om en tjeneste fra Leve NÅ, må det legges ved en henvisning/underskrift fra lege.
Merk at det er et er eget påmeldingsskjema for medfølgende støttepersoner/tjenesteytere. Se lenger ned på denne siden.
Send gjerne inn via Digipost, eventuelt med vanlig postgang hvis du søker i god tid før fristen.

 

Medfølgende støttepersoner

Barn og unge som kommer på familieopphold hos Leve NÅ får tilbud i Frambus barnehage og skole mellom kl. 09.00 og 15.00. Dette gjelder også søsken, til og med ungdomsskolealder.

SE PROGRAM for medfølgende støttepersoner her.

På grunn av sammensatte medisinske behov og/eller kommunikasjonsutfordringer har barna stort behov for ha kjente personer rundt seg gjennom dagen. Vi anbefaler derfor at barnet får ha med seg den/de støttepersonen(e) som til daglig følger barnet i barnehage og skole hjemme. Dette vil gjøre oppholdet trygt for barnet og foreldrene, slik at barnet i størst mulig grad kan delta i lek og aktivitet med andre barn. Besteforeldre kan også bli med som støttepersoner. Det er ønskelig at påmeldingsskjema for støttepersoner også benyttes av besteforeldre.

Medfølgende støttepersoner vil, gjennom å bistå barnet i Frambus barnehage/skole, få veiledning i tilrettelegging for deltagelse og meningsfulle aktiviteter. Gjennom uka legges det også til rette for at støttepersonene får samtale med Leve NÅ sine fagpersoner, og dele kunnskap og erfaringer med andre tjenesteytere.

PÅMELDING FOR MEDFØLGENDE STØTTEPERSONER
Det er ønskelig at støttepersoner søker samtidig med familiene, slik at vi får oversikt over hvem som har behov for overnatting og ev. dietter/allergier i god tid. Ta kontakt med oss dersom det er spørsmål rundt dette.

Hva koster det å delta?

Deltakelse, overnatting og måltider på Frambu senter er gratis for familiene og medfølgende støttepersoner. Foreldre må ta opp med henvisende lege muligheten for å få dekket reiseutgifter og tapt arbeidsfortjeneste, fra henholdsvis Pasientreiser og NAV.

Dersom det viser seg at Pasientreiser ikke dekker reiseutgifter har dere mulighet til å  søke om et reisetilskudd fra Leve NÅ. Dette gjelder familier som har reiseutgifter som overstiger totalt 1500,- for reise til/fra Frambu senter. Det er mulig å søke om et reisetilskudd på opp til 2500,- pr. familiemedlem (søsken og foresatte). Søknad må sendes til Leve NÅ innen én uke etter gjennomført opphold.

Her kan du se bilder og lese mer om fasilitetene på Frambu senter.

Har du spørsmål om oppholdet? 

Ta gjerne kontakt med oss på e-post eller telefon:
Telefon: 64 85 60 00
E-post: levenaa@frambu.no

Dato

11 - 15 sep 2023
Utløpt!

Tid

Hele dagen

Sted

Leve NÅ - Stiftelsen Frambu
Leve NÅ - Stiftelsen Frambu
Sandbakkveien 18, 1404 Siggerud
Kategori

Arrangør

Leve NÅ
Leve NÅ
E-post
levenaa@frambu.no
Nettsted
http://www.levenaa.no