Webinar: Nytt fra nasjonale forskningsprosjekter på barnepalliasjon

Fredag 11. oktober 2024. Tidspunkt er ikke satt. 

Webinaret holdes av doktorgradsstipendiat Gro Trae, som sammen med gjester vil presentere resultater fra studier og status for pågående forskningsprosjekter på barnepalliasjon i Norge.

Hvem er webinaret for?

Vi ser for oss at webinaret vil være av interesse for:

-Beslutningstakere, fagpersoner og tjenesteytere som møter familier med alvorlig syke barn i kommunen og spesialisthelsetjenesten

-Deltakere som har bidratt i de aktuelle studiene

-Forskere, pårørende, interesseorganisasjoner og andre som ønsker å holde seg oppdaterte på norsk forskning innenfor barnepalliasjon

Det er gratis å delta på webinaret, men du må melde deg på. 

Lenke til påmelding kommer her når den er klar. 

-med forbehold om endringer.

Gro Trae har en stipendiatstilling ved Leve NÅ, og følger ph.d.-programmet i Helsevitenskap ved Oslo Met. Doktorgradsarbeidet hennes er knyttet til prosjektet Barnepalliasjon: Foresattes behov og barnets tjenestetilbud.
Gro er utdannet klinisk ernæringsfysiolog og har lang erfaring fra Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser.

Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål!
E-post: levenaa@frambu.no
Telefon: 64 85 60 00

eller
Gro Trae
E-post: gtr@frambu.no
Telefon: 63 00 13 44

VELKOMMEN TIL WEBINAR! 

-en kortere og redigert versjon av webinaret vil i etterkant legges ut på levenaa.no under menypunktet “opptak fra webinarer, fagdager og videoer”. 

 

 

 • 00

  dager

 • 00

  timer

 • 00

  minutter

 • 00

  sekunder

Dato

11 okt 2024
Kategori

Arrangør

Leve NÅ
Leve NÅ
E-post
levenaa@frambu.no
Nettsted
http://www.levenaa.no