Familieopphold i september

Fra 19. til 23. september 2022 arrangerer vi femdagers opphold på Frambu senter for familier med barn med livstruende og livsbegrensende tilstander. Søknadsfristen er 1. august. 
Søknader sendt etter søknadsfristen blir vurdert, dersom vi har ledige plasser. 

Minnefilm

– Tilbudet er for barnet, foreldrene og søsken, samt deres nære tjenesteytere. Oppholdet gir familien mulighet til å møte andre i samme situasjon og til å adressere konkrete problemstillinger som er viktig for dem.

– Programmet tilpasses den enkelte familie og tilbudet legger vekt på informasjon, samtaler og aktivitet, men også ro, avveksling og avlastning.

– Det legges til rette for samarbeidsmøter med foreldre, relevante tjenesteytere og Leve NÅ både før, under og i etterkant av oppholdet. Dette for å sikre at tilbudet forankres lokalt.

– Det legges til rette for erfaringsutveksling mellom fagpersoner (fysisk eller digitalt), f.eks. mellom leger, psykologer, fysioterapeuter, pedagoger, sykepleiere eller ergoterapeuter. Dette gir lokale tjenesteytere en mulighet til å dele kunnskap og erfaring og bygge faglige nettverk. Foreldre må gi samtykke til erfaringsutveksling med andre fagpersoner og møtene arrangeres på plattformer som ivaretar personvernet.

– Det utarbeides en sluttrapport etter oppholdet som oppsummerer hva som har vært viktig for familien, samt enhetens vurderinger og eventuelle avtaler som har blitt gjort mellom foreldrene, enheten og lokale instanser.

Leve NÅ tar kontakt med familiene i forkant av oppholdet, slik at program for uken kan tilpasses den enkelte familie.

Det tas forbehold om at det kan bli endringer grunnet smittesituasjonen (covid-19) eller få deltakere. Vi gjennomfører familieopphold når det er minimum tre eller flere familier som kan delta.  Alle som søker vil få beskjed ved endringer/avlysning.

Program og søknadsskjema

RAMMEPROGRAM legges ut her når det er klart.

SØKNADSSKJEMA FOR FAMILIEN

Søknadsfrist: 01.08.2022
Søknader sendt etter søknadsfristen blir vurdert, dersom vi har ledige plasser. 

-Påmelding/søknadsskjema til medfølgende støttepersoner/tjenesteytere, se under.

 

Medfølgende støttepersoner

Barn som kommer på familieopphold hos Leve NÅ får tilbud i Frambus barnehage og skole mellom kl. 09.00 og 15.00.

På grunn av sammensatte medisinske behov og/eller kommunikasjonsutfordringer har barna stort behov for ha kjente personer rundt seg gjennom dagen. Vi anbefaler derfor at barnet får ha med seg den/de støttepersonen(e) som til daglig følger barnet i barnehage og skole hjemme. Dette vil gjøre oppholdet trygt for barnet og foreldrene, slik at barnet i størst mulig grad kan delta i lek og aktivitet med andre barn.

Medfølgende støttepersoner vil, gjennom å bistå barnet i Frambus barnehage/skole, få veiledning i tilrettelegging for deltagelse og meningsfulle aktiviteter. Gjennom uka legges det også til rette for at støttepersonene får samtale med Leve NÅ sine fagpersoner, og dele kunnskap og erfaringer med andre tjenesteytere.

PROGRAM for medfølgende støttepersoner legges ut her når det er klart.

PÅMELDING FOR MEDFØLGENDE STØTTEPERSONER
Vi anbefaler at dere søker samtidig med familien, ev. så snart som praktisk mulig.

 

Hva koster det å delta?

Deltakelse, overnatting og måltider på Frambu senter er gratis for familiene og medfølgende støttepersoner.
Foreldre må ta opp med henvisende lege muligheten for å få dekket reiseutgifter og tapt arbeidsfortjeneste, fra henholdsvis Pasientreiser og NAV.

Dersom det viser seg at Pasientreiser ikke dekker reiseutgifter har dere mulighet til å  søke om et reisetilskudd fra Leve NÅ. Dette gjelder familier som har reiseutgifter som overstiger totalt 1500,- for reise til/fra Frambu senter. Det er mulig å søke om et reisetilskudd på opp til 2500,- pr. familiemedlem (søsken og foresatte).

Her kan du se bilder og lese mer om fasilitetene på Frambu senter.

 

Dato

19 - 23 sep 2022
Utløpt!

Tid

Hele dagen

Sted

Leve NÅ - Stiftelsen Frambu
Leve NÅ - Stiftelsen Frambu
Sandbakkveien 18, 1404 Siggerud
Kategori

Arrangør

Leve NÅ
Leve NÅ
E-post
levenaa@frambu.no
Nettsted
http://www.levenaa.no