Oppfølgingsopphold Leve NÅ: 13.02-17.02.2023

Fra 13. til 17. februar 2023 arrangerer vi femdagers oppfølgingsopphold på Frambu senter for familier med barn/ungdom med livstruende og livsbegrensende tilstander, som tidligere har vært på Familieopphold hos oss.

Vi tar også i mot søknader til denne uken fra familier som ikke har vært på opphold tidligere. Dette tilbudet er for barnet og pårørende, inkludert søsken, samt deres nære støttepersoner/tjenesteytere.

Film fra oppholdet:


Oppholdet gir familien mulighet til å møte andre i samme situasjon og til å adressere konkrete problemstillinger som er viktige for dem. Leve NÅ tar kontakt med familiene i forkant av oppholdet, slik at program for uken kan tilpasses den enkelte familie. Programmet disse dagene vil tilpasses basert på innhold i søknad og samtale i forkant.

Denne uken vil det bli lagt særlig fokus på felles aktiviteter for familiene (ute og inne), der hensikten først og fremst er å skape felles opplevelser og minner, men også inspirasjon og tips til ting dere kan gjøre sammen i hverdagen hjemme.

For familier som har flere barn vil det bli tilbud om SiBS. Dette er en metode som tar sikte på å gi søsken mer kunnskap om diagnosen, styrke kommunikasjonen mellom søsken og foreldre og deres plass i familien. Du kan lese mer om SiBS intervensjon her på sibs.no 

Inntak til dette oppfølgingsoppholdet gjøres fortløpende frem til plassene er fylt opp. Søknadsfrist er 15. desember 2022.
Familier som ikke har deltatt tidligere kan også søke. 

Det tas forbehold om at det kan bli endringer dersom få deltakere. Vi gjennomfører familieopphold når det er minimum tre eller flere familier som kan delta. Alle som søker vil få beskjed ved endringer/avlysning.

 

Program og søknadsskjema

Her finner du et felles foreldreprogram for oppholdet. Individuelle program for hver familie vil ligge i familienes velkomstmapper som deles ut ved ankomst.

SØKNADSSKJEMAFOR FAMILIEN

Familiene kan selv søke ved å sende inn søknadsskjemaet.
Merk at det er et er eget påmeldingsskjema for medfølgende støttepersoner/tjenesteytere. Se lenger ned på denne siden.
Send gjerne inn via Digipost, eventuelt med vanlig postgang hvis du søker i god tid før fristen.

 

Medfølgende støttepersoner

Barn og unge som kommer på familieopphold hos Leve NÅ får tilbud i Frambus barnehage og skole mellom kl. 09.00 og 15.00. Dette gjelder også søsken, til og med ungdomsskolealder.

På grunn av sammensatte medisinske behov og/eller kommunikasjonsutfordringer har barna stort behov for ha kjente personer rundt seg gjennom dagen. Vi anbefaler derfor at barnet får ha med seg den/de støttepersonen(e) som til daglig følger barnet i barnehage og skole hjemme. Dette vil gjøre oppholdet trygt for barnet og foreldrene, slik at barnet i størst mulig grad kan delta i lek og aktivitet med andre barn.

Medfølgende støttepersoner vil, gjennom å bistå barnet i Frambus barnehage/skole, få veiledning i tilrettelegging for deltagelse og meningsfulle aktiviteter. Gjennom uka legges det også til rette for at støttepersonene får samtale med Leve NÅ sine fagpersoner, og dele kunnskap og erfaringer med andre tjenesteytere.

Her finner du PROGRAM for medfølgende støttepersoner denne uken.

PÅMELDING FOR MEDFØLGENDE STØTTEPERSONER
Det er ønskelig at støttepersoner søker samtidig med familiene, slik at vi får oversikt over hvem som har behov for overnatting og ev. dietter/allergier i god tid. Ta kontakt med oss dersom det er spørsmål rundt dette.

Hva koster det å delta?

Deltakelse, overnatting og måltider på Frambu senter er gratis for familiene og medfølgende støttepersoner. Foreldre må ta opp med henvisende lege muligheten for å få dekket reiseutgifter og tapt arbeidsfortjeneste, fra henholdsvis Pasientreiser og NAV.

Dersom det viser seg at Pasientreiser ikke dekker reiseutgifter har dere mulighet til å  søke om et reisetilskudd fra Leve NÅ. Dette gjelder familier som har reiseutgifter som overstiger totalt 1500,- for reise til/fra Frambu senter. Det er mulig å søke om et reisetilskudd på opp til 2500,- pr. familiemedlem (søsken og foresatte). Søknad må sendes til Leve NÅ innen én uke etter gjennomført opphold.

Her kan du se bilder og lese mer om fasilitetene på Frambu senter.

Har du spørsmål om oppfølgingsoppholdet? 

Ta gjerne kontakt med oss på e-post eller telefon:
Telefon: 64 85 60 00
E-post: levenaa@frambu.no

Dato

13 - 17 feb 2023
Utløpt!

Tid

Hele dagen

Sted

Leve NÅ - Stiftelsen Frambu
Leve NÅ - Stiftelsen Frambu
Sandbakkveien 18, 1404 Siggerud
Kategori

Arrangør

Leve NÅ
Leve NÅ
E-post
levenaa@frambu.no
Nettsted
http://www.levenaa.no